Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
riaditelka@zpsminor.sk 0901 723 049 administrativnypracovnik@zpsminor.sk zdravotnyusek@zpsminor.sk socialnypracovnik@zpsminor.sk 0903 723 047 0903 723 050 Kontakt: Riaditeľka ZpS: 0903 723 127

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Vedúca sociálneho úseku: Vedúca zdravotného úseku:

Ekonomicko-administratívna pracovníčka:

ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
riaditelka@zpsminor.sk 0901 723 049 administrativnypracovnik@zpsminor.sk zdravotnyusek@zpsminor.sk socialnypracovnik@zpsminor.sk 0903 723 047 0903 723 050 Kontakt: Riaditeľka ZpS: 0903 723 127
Vedúca sociálneho úseku: Vedúca zdravotného úseku:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
riaditelka@zpsminor.sk 0901 723 049 administrativnypracovnik@zpsminor.sk zdravotnyusek@zpsminor.sk socialnypracovnik@zpsminor.sk 0903 723 047 0903 723 050 Kontakt: Riaditeľka ZpS: 0903 723 127
Vedúca sociálneho úseku: Vedúca zdravotného úseku:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
riaditelka@zpsminor.sk 0901 723 049 administrativnypracovnik@zpsminor.sk zdravotnyusek@zpsminor.sk socialnypracovnik@zpsminor.sk 0903 723 047 0903 723 050 Kontakt: Riaditeľka ZpS: 0903 723 127
Vedúca sociálneho úseku: Vedúca zdravotného úseku:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm. 455/25 086 33 Zborov www.zpsminor.sk
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
ZPS MINOR, n.o.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
riaditelka@zpsminor.sk 0901 723 049 administrativnypracovnik@zpsminor.sk zdravotnyusek@zpsminor.sk socialnypracovnik@zpsminor.sk 0903 723 047 0903 723 050 Kontakt: Riaditeľka ZpS: 0903 723 127
Vedúca sociálneho úseku: Vedúca zdravotného úseku:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor 2021. Všetky práva vyhradené. ®