Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
Ubytovanie: Prijímatelia sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Stravovanie: Prijímateľom sociálnych služieb je v ZpS poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a sprihliadnutím na vek a zdravotný stav. Druhy pripravovanej stravy: racionálna šetriaca diabetická mixovaná Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku. Upratovanie, pranie, žehlenie: Zariadenie má vlastnu práčovňu kde sa podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva pre prijímateľov služieb. Upratovanie obytných miestnosti a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci. Záujmová a kultúrna činnosť: Prijímatelia majú možnosť denne vykonávať voľnočasové aktivity v priestoroch spoločenskej miestnosti, kde hrajú rôzne hry, prípadne vyrábajú darčekové predmety, môžu pozerať filmy, spoločne si zaspievať, zatancovať, pracovať s internetom, čítať knihy z knižnice ZpS, chodia na spoločné prechádzky a podobne. Okrem toho sa prijímatelia ZpS zúčastňujú na vystúpeniach žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, divadelných krúžkov, ktoré často spríjemňujú popoludnie našim klientom. V ZpS organizujeme kultúrne podujatia ako: novoročné, fašiangové, mikulášske, vianočné, silvestrovské večierky, posedenie ku dňu matiek, posedenie s jubilantmi, posedenie na terase, opekanie špekačiek, guľaš-párty a i. V ZpS dbáme aj o duchovný život: sviatosť zmierenia sväté prijímanie modlitba sv. ruženca sv. omša z TV Pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby: Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociílnej služby. Pri posudzovaní odkazánosti fyzickej osoby sa posúdkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. zameriava na: pomoc pri stravovaní a pitnom režime pomoc pri osobnej hygiene pomoc pri kúpaní pomoc pri obliekaní a vyzliekaní zmena polohy, sedenie a státie, ležanie pohyb po schodoch orientácia v prostredí podanie liekov pomoc pri vyprázdňovaní Sociálne poradenstvo: Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej sociálny pracovník ZpS poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému, pomáha mu zvládať, adaptačný proces po nástupe, ďalej mu pomáha v komunikácií s inštitúciami (SP, Daňový úrad, ÚPSVaR a pod.) Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci. Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými ištitúciami ( Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, polícia, katastrálne úrady,...) Sociálna rehabilitácia: Vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Opatrovateľská starostlivosť: Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť: poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP odber biologického materiálu príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT) u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom prevencia a liečenie dekubitov ošetrovanie rán po operáciach a úrazoch podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí iné výkony podľa odporúčania odborného lekára Poskytované služby:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Ubytovanie: Prijímatelia sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Stravovanie: Prijímateľom sociálnych služieb je v ZpS poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a sprihliadnutím na vek a zdravotný stav. Druhy pripravovanej stravy: racionálna šetriaca diabetická mixovaná Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku. Upratovanie, pranie, žehlenie: Zariadenie má vlastnu práčovňu kde sa podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva pre prijímateľov služieb. Upratovanie obytných miestnosti a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci. Záujmová a kultúrna činnosť: Prijímatelia majú možnosť denne vykonávať voľnočasové aktivity v priestoroch spoločenskej miestnosti, kde hrajú rôzne hry, prípadne vyrábajú darčekové predmety, môžu pozerať filmy, spoločne si zaspievať, zatancovať, pracovať s internetom, čítať knihy z knižnice ZpS, chodia na spoločné prechádzky a podobne. Okrem toho sa prijímatelia ZpS zúčastňujú na vystúpeniach žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, divadelných krúžkov, ktoré často spríjemňujú popoludnie našim klientom. V ZpS organizujeme kultúrne podujatia ako: novoročné, fašiangové, mikulášske, vianočné, silvestrovské večierky, posedenie ku dňu matiek, posedenie s jubilantmi, posedenie na terase, opekanie špekačiek, guľaš-párty a i. V ZpS dbáme aj o duchovný život: sviatosť zmierenia sväté prijímanie modlitba sv. ruženca sv. omša z TV Pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby: Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociílnej služby. Pri posudzovaní odkazánosti fyzickej osoby sa posúdkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. zameriava na: pomoc pri stravovaní a pitnom režime pomoc pri osobnej hygiene pomoc pri kúpaní pomoc pri obliekaní a vyzliekaní zmena polohy, sedenie a státie, ležanie pohyb po schodoch orientácia v prostredí podanie liekov pomoc pri vyprázdňovaní Sociálne poradenstvo: Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej sociálny pracovník ZpS poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému, pomáha mu zvládať, adaptačný proces po nástupe, ďalej mu pomáha v komunikácií s inštitúciami (SP, Daňový úrad, ÚPSVaR a pod.) Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci. Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými ištitúciami ( Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, polícia, katastrálne úrady,...) Sociálna rehabilitácia: Vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Opatrovateľská starostlivosť: Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť: poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP odber biologického materiálu príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT) u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom prevencia a liečenie dekubitov ošetrovanie rán po operáciach a úrazoch podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí iné výkony podľa odporúčania odborného lekára Poskytované služby:
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Ubytovanie: Prijímatelia sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Stravovanie: Prijímateľom sociálnych služieb je v ZpS poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a sprihliadnutím na vek a zdravotný stav. Druhy pripravovanej stravy: racionálna šetriaca diabetická mixovaná Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku. Upratovanie, pranie, žehlenie: Zariadenie má vlastnu práčovňu kde sa podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva pre prijímateľov služieb. Upratovanie obytných miestnosti a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci. Záujmová a kultúrna činnosť: Prijímatelia majú možnosť denne vykonávať voľnočasové aktivity v priestoroch spoločenskej miestnosti, kde hrajú rôzne hry, prípadne vyrábajú darčekové predmety, môžu pozerať filmy, spoločne si zaspievať, zatancovať, pracovať s internetom, čítať knihy z knižnice ZpS, chodia na spoločné prechádzky a podobne. Okrem toho sa prijímatelia ZpS zúčastňujú na vystúpeniach žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, divadelných krúžkov, ktoré často spríjemňujú popoludnie našim klientom. V ZpS organizujeme kultúrne podujatia ako: novoročné, fašiangové, mikulášske, vianočné, silvestrovské večierky, posedenie ku dňu matiek, posedenie s jubilantmi, posedenie na terase, opekanie špekačiek, guľaš-párty a i. V ZpS dbáme aj o duchovný život: sviatosť zmierenia sväté prijímanie modlitba sv. ruženca sv. omša z TV Pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby: Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociílnej služby. Pri posudzovaní odkazánosti fyzickej osoby sa posúdkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. zameriava na: pomoc pri stravovaní a pitnom režime pomoc pri osobnej hygiene pomoc pri kúpaní pomoc pri obliekaní a vyzliekaní zmena polohy, sedenie a státie, ležanie pohyb po schodoch orientácia v prostredí podanie liekov pomoc pri vyprázdňovaní Sociálne poradenstvo: Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej sociálny pracovník ZpS poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému, pomáha mu zvládať, adaptačný proces po nástupe, ďalej mu pomáha v komunikácií s inštitúciami (SP, Daňový úrad, ÚPSVaR a pod.) Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci. Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými ištitúciami ( Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, polícia, katastrálne úrady,...) Sociálna rehabilitácia: Vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Opatrovateľská starostlivosť: Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť: poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP odber biologického materiálu príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT) u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom prevencia a liečenie dekubitov ošetrovanie rán po operáciach a úrazoch podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí iné výkony podľa odporúčania odborného lekára Poskytované služby:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
ZPS MINOR, n.o.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby: Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociílnej služby. Pri posudzovaní odkazánosti fyzickej osoby sa posúdkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. zameriava na: pomoc pri stravovaní a pitnom režime pomoc pri osobnej hygiene pomoc pri kúpaní pomoc pri obliekaní a vyzliekaní zmena polohy, sedenie a státie, ležanie pohyb po schodoch orientácia v prostredí podanie liekov pomoc pri vyprázdňovaní Sociálne poradenstvo: Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej sociálny pracovník ZpS poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému, pomáha mu zvládať, adaptačný proces po nástupe, ďalej mu pomáha v komunikácií s inštitúciami (SP, Daňový úrad, ÚPSVaR a pod.) Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci. Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými ištitúciami ( Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, polícia, katastrálne úrady,...) Sociálna rehabilitácia: Vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Opatrovateľská starostlivosť: Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť: poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP odber biologického materiálu príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT) u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom prevencia a liečenie dekubitov ošetrovanie rán po operáciach a úrazoch podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí iné výkony podľa odporúčania odborného lekára Ubytovanie: Prijímatelia sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Stravovanie: Prijímateľom sociálnych služieb je v ZpS poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a sprihliadnutím na vek a zdravotný stav. Druhy pripravovanej stravy: racionálna šetriaca diabetická mixovaná Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku. Upratovanie, pranie, žehlenie: Zariadenie má vlastnu práčovňu kde sa podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva pre prijímateľov služieb. Upratovanie obytných miestnosti a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci. Záujmová a kultúrna činnosť: Prijímatelia majú možnosť denne vykonávať voľnočasové aktivity v priestoroch spoločenskej miestnosti, kde hrajú rôzne hry, prípadne vyrábajú darčekové predmety, môžu pozerať filmy, spoločne si zaspievať, zatancovať, pracovať s internetom, čítať knihy z knižnice ZpS, chodia na spoločné prechádzky a podobne. Okrem toho sa prijímatelia ZpS zúčastňujú na vystúpeniach žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, divadelných krúžkov, ktoré často spríjemňujú popoludnie našim klientom. V ZpS organizujeme kultúrne podujatia ako: novoročné, fašiangové, mikulášske, vianočné, silvestrovské večierky, posedenie ku dňu matiek, posedenie s jubilantmi, posedenie na terase, opekanie špekačiek, guľaš-párty a i. V ZpS dbáme aj o duchovný život: sviatosť zmierenia sväté prijímanie modlitba sv. ruženca sv. omša z TV Poskytované služby:
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor 2021. Všetky práva vyhradené. ®