Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
Postup pri prijímani občanov do ZpS Minor n.o. : Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci, ktorá na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Príslušná obec vykoná posudenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prílohy k žiadosti: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o zaradení do stupňa odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č.3 zákona o sociálnych službách rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia vyhlásenie o majetku žiadateľa vyhlásenie o majetku blízkej osoby občiansky preukaz - kópia preukaz poistenca - kópia Pri nástupe do ZpS Minor predložte: výsledky kultiváčneho vyšetrenia z hrdla,rekta a popis RTG pľuc (nie starší ako 2 mesiace) osobné doklady (občiansky preukaz, kartičku poistenca, preukaz ZŤP...) zdravotnú dokumentáciu Do ZpS si môžte doniesť aj drobné pamiatkové predmety. Príjem občanov:
Dokumenty na stiahnutie :
 - tlačivo vypĺňte a doručte do ZpS Minor n.o. v Zborove.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Zariadenie pre seniorov MINOR, n.o.
Postup pri prijímani občanov do ZpS Minor n.o. : Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci, ktorá na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Príslušná obec vykoná posudenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prílohy k žiadosti: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o zaradení do stupňa odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č.3 zákona o sociálnych službách rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia vyhlásenie o majetku žiadateľa vyhlásenie o majetku blízkej osoby občiansky preukaz - kópia preukaz poistenca - kópia Pri nástupe do ZpS Minor predložte: výsledky kultiváčneho vyšetrenia z hrdla,rekta a popis RTG pľuc (nie starší ako 2 mesiace) osobné doklady (občiansky preukaz, kartičku poistenca, preukaz ZŤP...) zdravotnú dokumentáciu Do ZpS si môžte doniesť aj drobné pamiatkové predmety. Príjem občanov:
Dokumenty na stiahnutie :
 - tlačivo vypĺňte a doručte do ZpS Minor n.o. v Zborove.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
ZPS MINOR, n.o.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®
Postup pri prijímani občanov do ZpS Minor n.o. : Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci, ktorá na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Príslušná obec vykoná posudenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Príjem občanov: Prílohy k žiadosti: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o zaradení do stupňa odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č.3 zákona o sociálnych službách rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia vyhlásenie o majetku žiadateľa vyhlásenie o majetku blízkej osoby občiansky preukaz - kópia preukaz poistenca - kópia Pri nástupe do ZpS Minor predložte: výsledky kultiváčneho vyšetrenia z hrdla,rekta a popis RTG pľuc (nie starší ako 2 mesiace) osobné doklady (občiansky preukaz, kartičku poistenca, preukaz ZŤP...) zdravotnú dokumentáciu Do ZpS si môžte doniesť aj drobné pamiatkové predmety.
Dokumenty na stiahnutie :
 - tlačivo vypĺňte a doručte do ZpS Minor n.o. v Zborove.
ZpS MINOR n.o. Nám. Čsl. Arm 455/25 086 33 Zborov ZpS Minor n.o. 2021. Všetky práva vyhrádené. ®